Vårt bildgalleri

Kontakta oss

AVASTATAS MÅL OCH VISION

Målet med Avastata är att genomföra högkvalitativa kundprojekt, både vid tillverkning av standardmöbler och icke-standardiserade möbler. Vid konstruktion och renovering av hus eller tillhandahållande av målningstjänster finns vi tillgängliga både på litauiska och utländska marknader. Våra höga mål arbetar vi ständigt mot och bryter dem aldrig, i varje skede av den kreativa processen där alltid den individuella inställningen till varje kund speglar de hårda krav vi ställer på oss själva.

Investeringar och modernisering:

Förbättring är en av de viktigaste förutsättningarna för framgång därför följer vi ständigt de senaste trenderna. Vi investerar i de modernaste teknologierna och professionell tillväxt samt ger motivation till våra anställda. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt företagets representation och främjar en miljö som också främjar kreativitet.

Samarbete:

Vi tror att genom att kombinera de bästa upplevelserna från hemma och utländska partners kan företaget uppnå fantastiska resultat. Ett sådant långsiktigt samarbete har resulterat i att Avastata har starka, konkurrerande positioner både på den litauiska och svenska marknaden.

Kreativitet och unikhet:

Avastatas anställda är intresserade av och undersöker alla de senaste trenderna inom  möbelproduktion, bygg- och målningssektorn där de tar del av de bästa globala erfarenheterna. Men särskild uppmärksamhet ägnas åt kreativitetsfaktorn – vår personal uppmuntras att skapa en personlig stil och skapa unika utformade lösningar.

Fritidsaktiviteter:

För att bygga ett starkt och lojalt team räcker det inte att bara uppnå resultat inom arbetsområdet. Avastata uppmuntrar till aktiviteter utanför arbetsplatsen och är stolt över sina anställdas prestationer. Företaget har skapat flera entusiastiska, motiverade, begåvade basket- och fotbollslag som vunnit många turneringar i Litauen.

Avastatas ledning:

Avastatas ledning strävar efter att företagets anställda ska kunna genomföra projekt och koppla av i en kreativ, harmonisk samt positiv miljö. Som redan nämnts ägnar vi stor uppmärksamhet åt att främja arbetsmiljön. Resultatet av det fick vi under 2014 då valdes UAB Avastata ut som ett av de vackraste miljöledningsföretagen i Litauen.

Sociala problem:

Känslighet för sociala problem, strävan att motivera och mobilisera ungdomar är en av prioriteringarna för Avastata. Företaget vill ge unga människor möjligheter att utveckla och stärka sin potential därför stöder vi de olika litauiska organisationer ekonomiskt eller i annan form. Företaget bidrar också till anställning av funktionshindrade och utveckling av infrastruktur.